Ronne van den Brenk

GZ-psycholoog

Mijn naam is Ronne van den Brenk en ik werk sinds januari 2017 voor Autlook. Ik heb in meerdere settingen (VG-sector, GGZ- jeugd en GGZ-volwassenen, in Nederland en in Duitsland) gewerkt. 

Het is en blijft een uitdaging om samen met mensen met autisme te bedenken hoe ze beter met de wereld kunnen leren omgaan. Hoe zij de wereld beter kunnen begrijpen, hoe zij zich beter staande kunnen houden en natuurlijk ook hoe de mensen in hun omgeving beter met hen kunnen leren omgaan. Het bijzondere aan Autlook is voor mij dat er steun gegeven wordt aan mensen met autisme zo lang als dat nodig is, voor kortere of langere tijd. Maar vooral omdat er altijd gezocht wordt naar mogelijkheden om de sterke kanten van mensen met autisme goed tot hun recht te laten komen.