Referenties

Dick Fonteijn

Op de leeftijd van zestig jaar heb ik de diagnose ASS gekregen. Na veel educatietrainingen elders ben ik na zo’n 9 jaar bij Autlook gekomen. Mijn begeleidster zag wel mogelijkheden met mijn autisme aan de slag te gaan. Al 3½ jaar ondersteunt ze mij. Begonnen met een aantal sessies in de week. Nu 1 keer in de 3 of 4 weken een sessie. Zij luistert goed, legt uit waar mijn autisme zit, maar ook wat niet autistisch is. Zij observeert mij. Zij laat mij in mijn waarde. Zij haalt veel naar boven waar ik goed in ben. Zij geeft vertrouwen dat ik goed bezig ben. Zij geeft mij het laatste zetje om iets te ondernemen. En vooral, zij stimuleert mij. Daarom ben ik nu weer, wie ik mag zijn. Geweldig dat mijn begeleidster bij dit team van Autlook werkt. 
 

Jenny Flinkert, adviseur Bureau Student Support op het CIBAP

In 2015 is Autlook structureel studenten op het Cibap gaan begeleiden. Dat heeft geleid tot een mooie samenwerking die nog steeds bestaat!
Drie coaches van Autlook begeleiden onze studenten in het kader van Passend Onderwijs. Bij de ondersteuning van Autlook is het stimuleren van zelfstandigheid en het vergroten van eigen verantwoordelijkheid belangrijk. De mensen van Autlook zijn betrokken, deskundig en ondersteunend naar de studenten toe en naar Bureau Student Support.
Naast die deskundigheid zijn beschikbaarheid, toegankelijkheid en bereidheid om mee te denken van grote waarde, voor de betreffende studenten in de eerste plaats maar ook voor docenten en begeleiders die met deze studenten werken.
We zijn blij met de ondersteuning die Autlook onze studenten biedt!
 

Daniëlle Heijboer

Ik vind Laura een heel fijn mens. Ze helpt me erg goed met dingen die ik lastig vind en lacht me niet uit.
Een aantal jaar geleden ben ik begonnen met fietsen naar school en Laura heeft samen met mijn ouders een schema opgesteld van mensen die met mij zouden fietsen de eerste twee weken. Dit is maar één van de vele dingen.
Iets anders is dat Laura een poosje geleden mee is geweest met mij en mijn moeder naar het UWV voor de Wajong. Dit was erg fijn, omdat Laura mij al heel lang kent ook precies weet wat ze moet zeggen.
Laura is erg betrokken en doordat het een kleinschalig bedrijf is, kunnen ze goed meedoen. En mijn moeder zegt dat Laura een topwijf is. 


Alie en Gerrit de Groot

Jaren geleden kreeg onze oudste de diagnose autisme ( syndroom van Asperger). Wij zochten hulp voor hem en kwamen toen bij een bureau waar Laura Kleijn werkte. Zij nam onze zoon onder haar hoede. Toen zij later Autlook oprichtte ging onze zoon met haar “mee”. Hier hebben wij geen dag spijt van gehad. Steeds als er moeilijkheden dreigden of met zijn studie of op persoonlijk vlak, was ze er voor hem. Nadat hij zijn 
studie had afgerond heeft zij hem geholpen met het vinden van een baan. Later nam Annita Dijkstra het van haar over. Ook met haar is het
contact geweldig. Onze zoon voelt zich helemaal op zijn gemak. Maar ook wij, zijn ouders, vinden de hulp en begeleiding van deze fantastische mensen geweldig. Altijd is er een luisterend oor. En altijd worden er oplossingen gezocht en gevonden. Wat ook een geweldige kracht is van Autlook, is het vinden van de juiste mensen in hun team. Wij zijn zo al eerder is vermeld nog alle dagen dankbaar dat deze mensen in ons leven 
kwamen.
 

Karel van Marle

Op 49 jarige leeftijd kreeg ik de diagnose Autisme. Geen vonnis en ook geen zege, maar puur de benaming  (of misschien wel “erkenning”) van mijn oorsprong in “anders” zijn.
Nu de oorzaak bekend was kwam de urgentie en de wil op zoek te gaan naar deskundige hulp bij het herinrichten van mijn leven en dan concreet met het vinden van weer een betaalde baan, maar dan met inachtneming van de beperkingen maar ook de mogelijkheden die het hebben van ASS met zich mee brengt.
Door ondermeer Dimence werd mij aangeraden contact te leggen met Autlook omdat deze als zeer deskundig bekend staat. Autlook is mij gaan helpen  om mij bewust te maken hoe ik de sterke punten van mijn autisme kan inzetten om mijn kansen op de (niet autismegerichte) arbeidsmarkt te vergroten. Ook helpt Autlook mij om de zwakke punten van mijn autisme te herkennen en deze om te buigen naar sterke individuele pluspunten door gericht te solliciteren naar functies waarbij deze zwakke punten als pluspunten een pré zijn. De begeleiding is tevens gericht geweest op inventarisatie van positieve omgevingsfactoren, het inzichtelijk maken van mijn competenties en het beoordelen welke impact (positief of negatief) autisme op mijn (werk) leven heeft. Het totaal hiervan heeft geleid tot een "werken aan werk"-document, een naslagwerk en soort startpunt op de weg naar een passende baan.
Wat ik erg verhelderend vond was het inzicht dat de kansen voor mij op een betalende baan het grootst zijn in het middengebied tussen wat ik qua werk deed maar wat ik geestelijk niet meer aan kon  aan de ene kant en functies die ik in eerste instantie ambieerde maar die voornamelijk op basis van vrijwilligersbanen vervuld worden aan de andere kant. Zonder dit inzicht, dus zonder hulp van Autlook, zou ik nu nog zinloos zoeken naar dit soort onhaalbare functies.
Los van de begeleiding naar een passende baan ben ik me dankzij Autlook, door allerlei inzichten, als individu sterker gaan voelen omdat een aantal zaken in mijn leven "dankzij" de diagnose beter op zijn plaats vallen. Autlook heeft mij dus niet alleen sterker gemaakt als werkzoekende maar, minstens zo belangrijk, als persoon met autisme. En daarvoor ben ik hen dankbaar.
 

Harm Zijlstra

Na een nare ervaring bij een voormalig werkgever en nog maar recent gediagnosticeerd met ASS, kwam ik via-via bij Autlook terecht. Dit met de bedoeling om met hulp een passende nieuwe werkomgeving/werkgever te vinden. Emotioneel was ik nog helemaal niet klaar om een nieuwe stap te maken. Ik verkeerde nog steeds in zeg maar a state of shock. Toen leerde ik Autlook goed kennen; geen druk en alle tijd met een groot empathisch vermogen voor mijn speciale situatie. Later schaamde ik me ervoor, maar alle begrip bij Autlook.
Na een rustperiode hebben we alsnog samen met een medewerkster (Annita) bij Autlook gekeken waar mijn sterke en m.n. mijn zwakke punten liggen, rekening houdend met mijn mogelijkheden en onmogelijkheden. In een zware periode is Autlook precies op tijd geweest. Hier hoop ik ook in de toekomst nog de vruchten van te kunnen plukken. Ik kan dan ook een ieder die te maken heeft met ASS, of als werkgever etc., Autlook van harte aanbevelen!
 

Hermien van Elst

Training Autlook laat je voelen hoe mensen met autisme de wereld ervaren. 
De Passerel, organisatie die mensen met een beperking ondersteunt bij wonen, werken en vrije tijd, heeft meerdere keren gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van Autlook. Begeleiders, die dagelijks werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme, hebben veel kennis opgedaan. De kracht van de training is de koppeling van theorie aan de dagelijkse praktijk. De trainers van Autlook zijn in staat om de training te geven in begrijpelijke taal en passend bij de levensfase waar mensen met autisme zich in bevinden. Tijdens de training wordt ingezoomd op alle facetten van ondersteuning.  Naast de theorie en het uitdiepen van praktijkvoorbeelden wordt het beeld compleet gemaakt door oefeningen. Zo krijg je een beeld hoe mensen met autisme de wereld om zich heen ervaren.  Hierdoor krijg je meer inzicht over hoe je in de praktijk van elke dag je werk nog beter kan doen.
De trainingen van Autlook worden gegeven in een taal die je verstaat en aansluit bij de dagelijkse praktijk. Herkennen en erkennen maken dat je er mee aan de slag kunt’. Hermien van Elst is werkzaam bij de Passerel, als clusterhoofd dienstverlening en bij Geluk&co als projectleider.
 

Aljo Bril, eigenaar Buitengewoonte

Autlook is een expert op het gebied van ASS. Het samenwerken met Autlook is goed en professioneel. Kennis word graag gedeeld en door middel van de samenwerking worden onze klanten op verschillende domeinen gecoacht.

Deze manier van samenwerken heeft zich al meerdere malen bewezen!

 

 

Rianne Bieleman, studentendecaan Hogeschool WindesheimRianne Bieleman

Vanuit mijn werk als studentendecaan bij Hogeschool Windesheim heb ik veel te maken met studenten met een autistische stoornis. Ik was al heel lang op zoek naar een inhoudelijke training, die ik maar niet kon vinden. Bij Autlook terecht gekomen en de training ASS globaal gezien en gehoord gevolgd en deze is inhoudelijk! Het is een ontzettende boeiende en leerzame training voor iedereen die meer over ASS wil weten, de verschillen, de theorieën, de aandachtspunten etc. Ik kan de inhoud van de cursus vertalen naar mijn werk en heb heel wat handvatten gekregen. Nu op naar de volgende trainingen.
 

Pita Versluis, voorheen jobcoach / regiocoördinator TalentaPita Versluis 95 x 95

Talenta is een landelijk jobcoach- en reïntegratiebedrijf. Wij begeleiden veel jongeren, maar ook ouderen bij het zoeken van werk en het begeleiden op de werkplek. Het aantal aanmeldingen van mensen met ASS blijft toenemen. Om deze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden heeft een groot aantal van onze jobcoaches (ongeveer 30) inmiddels de cursus van Autlook gevolgd. Het onderwerp was : hoe coach ik cliënten met kenmerken van autisme?
De training bestond uit 2 dagdelen, de eerste sessie vnl. theorie en voor de tweede bijeenkomst mocht elke cursist zelf een casus inbrengen. Wij vonden het heel leerzaam en vooral gericht op de praktijk.

Ik noemde het woord theorie....... zeker geen saai verhaal! Heel waarheidsgetrouw en soms komisch gepresenteerd. Laura heeft het vermogen om de denkwereld van mensen met ASS duidelijk te benoemen en de gevolgen daarvan voor de praktijk van elke dag. Zij gaf hier veel voorbeelden van.
Hierdoor leer je het gedrag van mensen met ASS beter begrijpen. Een collega zei dat ze nu bij haar cliënten veel dingen herkent die ze op de cursus heeft geleerd. Ook voelt ze zich veel meer toegerust in het contact naar werkgevers. Ze kan nu veel beter verklaren waarom iemand met ASS vaak anders reageert dan anderen.

Kortom : deze cursus is een must voor iedereen die betrokken is bij mensen met ASS.
We hopen dat velen na ons van de deskundigheid van Laura en de andere medewerkers van Autlook gebruik zullen maken.
Wij wensen hen daarbij veel succes!
 

Dolf PijkstraDolf Pijkstra, Thomashuis

De Benaderwijze brengt verdieping wat betreft specifieke vraagstukken, in dit geval autisme. Een methodiek die uitgaat van kwaliteiten en mogelijkheden en voor de ASS-aandachtspunten op een actieve en positieve manier handvatten biedt.

 

Edwin Wijnen, psycholoog Karakter Zwolle

Gedurende mijn loopbaan kreeg ik de behoefte om mij meer te verdiepen in cliënten met ASS. Ik wilde door mijn inzicht te vergroten het contact en samenwerking met cliënten met ASS die met loopbaanvragen kwamen verbeteren en hen zo beter van dienst zijn. Dat is gelukt dankzij diverse modules en de Benaderwijze-methodiek die ik bij Autlook heb gevolgd. Een voordeel van de gehanteerde methodiek vind ik dat deze stimuleert om in gesprek te gaan met bijvoorbeeld familieleden, partner, begeleiders of collega's van de cliënt, waardoor er een completer beeld ontstaat van de cliënt. Het legt tevens een basis om samen met de steuncirkel van de cliënt te werken aan zijn of haar doelen. Bovendien vind ik de modules zeer toepassingsgericht.


Ouders van een cliënt

Voor ons was de komst naar het lustrum van Autlook een manier om uitdrukking te geven aan ons meeleven met het bereiken van deze eerste mijlpaal. Dat bereik je niet zomaar. Het vraagt veel inzet en doorzettingsvermogen. Maar daarnaast en vooral zou het voor ons een uiting zijn van onze dankvoor wat Jan tot op heden betekent heeft voor de ontwikkeling en begeleiding van onze zoon. Natuurlijk zijn er nog veel andere actoren, die een goede rol spelen maar zonder zijn geduldige en begrijpende inzet zou onze zoon niet staan waar hij nu staat. Wij zijn hem daar oprecht dankbaar voor. Wij hopen dat Autlook zijn werk op deze manier in de toekomst kan voortzetten en dat ook andere organisaties waar jullie mee samenwerken het belang van jullie werk blijven inzien en ondersteunen en daar ook de middelen voor ter beschikking stellen.