Privacyreglement

Privacyreglement

Het hanteren en verwerken van persoonlijke informatie vraagt om zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Dat is geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Autlook kent hiertoe een Privacyreglement