Privacyreglement

Privacyreglement

Het hanteren en verwerken van persoonlijke informatie vraagt om zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Dat is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Autlook kent hiertoe een Privacyreglement