Opdrachtgevers e/o Samenwerkingspartners

Cliënten

  • Cliënten met autisme en ASS op ZIN- en PGB-basis
    (begeleiding bij individuele vraagstukken)
  • Cliënten met autisme en ASS op contract-basis 
    (ondersteuning van leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs)
  • Cliënten met autisme en ASS op re-integratiebasis
    (begeleiding bij / in / rondom werk)

Bedrijven en organisaties

Belastingdienst, BE-MA, Buitengewoonte, De Copiloot, CIBAP (mbo vakschool), De Trans, Dimence, Driezorg, Gemeenten (Kampen, Zwolle, Apeldoorn, Olst-Wijhe, Hattem), Forte GGZ, Hogeschool Windesheim, Interstap Apeldoorn, Leger des Heils, Mindfit, Meijer Consult Zwolle, NoordWestGroep (SW / arbeidsintegratie) Steenwijk, Omega, Orbit Loopbaanadvies, PGVZ, Praktijk 9, Standergroep Zwolle, RIBW-GO, Stichting de Passerel Apeldoorn, Talenta, UWV, Vanboeijen Stichting.

ActAut

ActAut is sinds september 2015 verhuisd is naar hetzelfde pand als Autlook. Hierdoor is de samenwerking verstevigd en kan de dienstverlening uitgebreid worden.

Cibap

Autlook werkt sinds 2008 samen met het Cibap.
Met enige regelmaat worden er sinds die tijd workshops of ASS-specifieke thema's verzorgd voor de docenten en worden individuele studenten door Autlook binnen het Cibap begeleidt.
Sinds januari 2016 vindt dit op grotere schaal plaats. De samenwerking tussen Autlook en het Cibap is geïntensiveerd d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst.
Autlook biedt nu per week gemiddeld 20 uur individuele coaching en ambulante begeleiding aan studenten binnen het Cibap. Zo bundelen we gezamenlijk de krachten!

PGVZ

Autlook werkt sinds juni 2018 formeel samen met PGVZ.
Op dat moment is de raamovereenkomst Thuisondersteuning van kracht gegaan in de gemeente Zwolle waarbij huishoudelijke hulp en ambulante begeleiding zijn geïntegreerd.
Bij cliënten die naast ambulante begeleiding van Autlook ook huishoudelijke ondersteuning nodig hebben, verzorgt PGVZ de huishoudelijke hulp.