Ondersteuning naar werk

Vanuit de WMO is er een mogelijkheid om ondersteuning richting werk te bieden.

Autlook heeft geen contract met het UWV.

Vragen? We stellen het op prijs als u contact met ons opneemt!