Missie en Visie

Missie

Mensen met autisme nemen zo volwaardig mogelijk deel aan de samenleving.
In een wereld waar begrijpen nog geen begrip is, herkenning nog geen erkenning, ondersteunt Autlook mensen met ASS bij de ontwikkeling van hun identiteit en  zelfredzaamheid. Dit om invulling te kunnen geven aan een door de cliënt gewenste manier van  leven.

Visie

Autlook profileert zich als gespecialiseerde aanbieder van diensten op het gebied van advisering, begeleiding, coaching en scholing. Autlook richt zich op jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen, waarbij nadrukkelijk wordt samengewerkt met de steuncirkel (bijvoorbeeld ouders, partner en sociale netwerk in brede zin).
Bij de ondersteuning zijn de eigen regie en verantwoordelijkheid van de cliënt uitgangspunt.
Respect en gelijkwaardigheid zijn de grondslagen voor proactief en resultaatgericht handelen. Waar nodig doen we dat buiten de gebaande paden. Autlook verduidelijkt, vertaalt, door dingen autisme specifiek te verwoorden. Daarnaast maakt zij zich sterk voor de belangen van de cliënt en direct betrokkenen.