Medewerkers

 

Laura Kleijn

Op­rich­ter en mede-eigenaar van Autlook (april 2008). Spe­ci­fiek ge­schoold in au­tis­me. Zo­wel in werk als fa­mi­lie ja­ren­lan­ge er­va­ring met au­tis­me (ASS). Sinds 1990 werk­zaam voor en met men­sen met au­tis­me. In eer­ste in­stan­tie in de zorg aan men­sen met een ver­stan­de­lij­ke han­di­cap als ac­ti­vi­tei­ten­be­ge­lei­der. Vanaf 1995 aan men­sen met au­tis­me met een nor­ma­le (hoogfunctionerende) be­gaafd­heid bin­nen de psy­chi­a­trie als woon- en am­bu­lant be­ge­lei­der. Van 2000 tot en met 2008 bin­nen be­ge­lei­dings­or­ga­ni­sa­ties die zich rich­ten op re-in­te­gra­tie naar be­taald werk als loop­baan­coach, coördi­na­tor en team­lei­der. In die pe­ri­o­de heeft zij diverse projecten autisme en werk op­ge­zet. Bij Autlook is Laura eindverantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening.


Jan Bouwmeester

Mede-eigenaar van Autlook. Ruim 25 jaar er­va­ring bij zor­gor­ga­ni­sa­ties in on­der­steu­ning van men­sen met, maar ook zon­der au­tis­me. Eerst als be­ge­lei­der in een kort­ver­blijf­te­huis (cri­sis­opvang). Ver­vol­gens werk­zaam ge­weest bui­ten de zorg, op een kwe­ke­rij en een uit­ge­ve­rij van dag­bla­den. Daar­na 21 jaar werk­zaam als ac­ti­vi­tei­ten­be­ge­lei­der, job­coach, staf­func­ti­o­na­ris en lei­ding­ge­ven­de bij de Passerel, een or­ga­ni­sa­tie voor werk, dag­be­ste­ding en wonen. Werk­zaam bij Autlook sinds sep­tem­ber 2010. Naast uitvoerende dienstverlening verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.
 

Annemiek Bouwmeester

Mijn naam is Annemiek Bouwmeester, geen familie van Jan overigens. In juni 2011 ben ik bij Autlook begonnen. Daarvoor heb ik jaren bij een organisatie gewerkt die dienstverlening biedt aan mensen met een beperking, waaronder autisme, vanuit het perspectief van trajectbegeleider. Bij deze organisatie heb ik samengewerkt met Jan als collega, en in het verleden ook met Laura. Door mijn interesse in autisme heb ik verdieping gezocht in opleidingen (Master autisme) en cursussen, met een speciale focus op autisme. Vanuit een optimistische en positieve kijk werk ik graag samen mét de client. Ontdekken waar de kracht van de persoon ligt met een specifieke hulpvraag, waar en welke mogelijkheden er zijn en hoe deze deze te benutten, zie ik als een gezamenlijke uitdaging.
 

Annita Dijkstra

Sinds juni 2012 werk ik bij Autlook. Mijn naam is Annita Dijkstra-Oosterman.
Oorspronkelijk kom ik uit het onderwijs, geschiedenisdocent. Maar omdat ik veel met kinderen met leer- en gedragsproblemen heb gewerkt, heb ik zo door de jaren heen verschillende vakken gegeven. Na bijna 13 jaar voortgezet onderwijs in Nederland, ben ik gaan werken als onderwijskundige in Albanië. Daar was na de omwenteling en de eerste jaren erna, behoefte aan opbouw op de gebieden didactiek en pedagogiek binnen het onderwijs.
Weer terug in Nederland heb ik gekozen om me meer te specialiseren richting autisme. Binnen een re-integratiebedrijf in Kampen heb ik 3,5 jaar gewerkt als loopbaanbegeleider. Daar begeleidde en coachte ik mensen met een vorm van autisme naar en op de arbeidsmarkt. Omdat ik graag wat breder wilde kijken dan alleen de wereld van re-integratie, heb ik de overstap naar Autlook gemaakt. Belangrijk voor mij is dat mensen tot hun recht komen; worden zoals ze bedoelt zijn. Met of zonder handicap. Daar wil ik me binnen Autlook voor inzetten.

 

Joke Slaager

Mijn  naam is Joke Slaager. Na jaren werkzaam  te zijn geweest als administratief medewerker bij een re-integratiebedrijf ben ik na mijn pensioen vanaf voorjaar 2014 mijn bijdrage gaan leveren  aan Autlook als praktijkondersteuner.

 

 

 

 

Sietske Golsteijn

Vanaf augustus 2014 ben ik bij Autlook aan de slag. Daarvoor was ik jarenlang ambulant begeleider t.b.v. kinderen en gezinnen en coördinerend begeleider. Verder als sociotherapeut op een klinische behandelgroep in de kinder- en jeugdpsychiatrie waarbij de focus lag op intensieve samenwerking met het sociale netwerk. De overstap naar Autlook is een uitdaging waar ik erg enthousiast over ben. Als levensloopcoach doe ik alle voorkomende begeleidingswerkzaamheden. Daarnaast ben ik vanuit de samenwerkingsovereenkomst tussen het Cibap en Autlook ook binnen het Cibap wekelijks aanwezig als ambulant begeleider.

 

Alies Veldsema

Mijn naam is Alies Veldsema, vanaf december  2014 werkzaam bij Autlook.
Jarenlang heb ik met plezier in de zorg gewerkt. Zowel privé als in het werk kwam ik steeds meer in aanraking met mensen met autisme. Daardoor ben ik me steeds verder gaan specialiseren en heb ik in 2008 de overstap gemaakt naar het begeleiden van mensen met autisme. Eerst als woonbegeleider, later als loopbaanbegeleider en jobcoach.  Bij Autlook kan ik beide aspecten van ondersteuning combineren. 
In mijn werk vind ik het belangrijk mensen verder te helpen door me juist te richten op wat wèl kan. Dit gaat samen met het bieden van veiligheid en vertrouwen. Ieder mens is uniek. Door maatwerk komt dat tot zijn recht.

 

Annika Haverkort

Ik ben sinds 2011 in beeld bij Autlook, toen Laura Kleijn mij spotte in het nabij gelegen café waar ik toen werkte. 'Of het me leuk leek om bij Autlook te komen werken'?', is wat zij toen vroeg. Ik ben toen begonnen als freelancer en begeleidde cliënten onder andere met het huishouden en plannen. In 2015 ben ik hier als vaste medewerker aan de slag gegaan, als de 'rechterhand' van Jan Bouwmeester en deels als begeleider. 
Door de jaren heen heb ik veel geleerd over autisme, door middel van cursussen en door mensen te begeleiden. Wat ik belangrijk vind, is dat iemand in zijn waarde wordt gelaten. Samen kijken we wat er mogelijk is, en wat niet. 
 

Esther Dijkslag

Mijn naam is  Esther Dijkslag en ik werk sinds augustus 2015 bij Autlook. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar gewerkt in de hulpverlening . Ik ben begonnen te werken als activiteitenbegeleider met mensen met een meervoudige handicap. Vervolgens ben ik in de psychiatrie gaan werken, eerst in een woonvoorziening  en later in de ambulante dienstverlening.
Binnen de psychiatrie  kwam ik regelmatig mensen tegen met autisme. Hier heb ik geleerd dat deze doelgroep specifieke en maatgerichte zorg nodig hebben. Door middel van scholing, ben ik mij op het gebied van autisme gaan specialiseren.  Binnen mijn werk staat de individuele cliënt centraal. Speerpunten die ik hoog in het vaandel heb staan, zijn: mensen in hun kracht zetten en uitgaan van hun mogelijkheden.
 

Jan Dijkstra

Mijn naam is Jan Dijkstra en ik heb gewerkt als hulpverlener voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, als sociotherapeut met zwaar getraumatiseerde kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als autismehulpverlener met verstandelijk gehandicapten, en als begeleider van jongeren en volwassenen met een vorm van autisme en/of een dubbeldiagnose. In het ASS team van een andere organisatie heb ik in een woonvorm gewerkt en de laatste acht jaar vooral  ambulant.
In mijn werk heb ik geleerd om zelfstandig en systeemgericht te werken, en een aanspreekpunt te zijn voor vele betrokkenen rond een cliënt. In oktober 2015 ben ik gaan werken als levensloopbegeleider/coach bij Autlook. Hier kan ik mijn werkervaring inzetten en ook weer uitdaging vinden in nieuwe taken.
 

Annemieke van der Brug

Ik ben in januari 2017 begonnen met werken bij Autlook. Voordat ik hier begon, heb ik tien jaar lang als jobcoach gewerkt voor mensen met autisme. Daarvoor was ik coördinator op een activiteitencentrum voor mensen met een niet aangeboren handicap.
In mijn privéleven heb ik dagelijks te maken met autisme. Hierdoor heb ik geleerd hoe belangrijk het puzzelen is en het zoeken naar duidelijkheid. Door het volgen van een coachings-opleiding en diverse scholing op het gebied van autisme, heb ik mij verder kunnen verdiepen in hoe ik mensen met autisme wil benaderen. Ik ben iemand die praktisch werkt en op zoek gaat naar de onderliggende redenen.


Ronne van den Brenk

Mijn naam is Ronne van den Brenk en ik werk sinds begin 2017  voor Autlook. Als student psychologie ben ik in 1978 met autisme in aanraking gekomen, door een project in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en contact problemen.  Ik heb in meerdere settingen ( VG-sector, GGZ- jeugd en GGZ volwassenen,  in Nederland en in Duitsland)  gewerkt en ook al was dat niet altijd speciaal gericht op autisme, toch kwamen vragen rondom autisme iedere keer weer op mijn pad. Ik trok het aan of het trok mij aan en het maakte me telkens weer nieuwsgierig.
Het is en blijft een uitdaging om samen met mensen met autisme te bedenken hoe ze beter met de wereld kunnen leren omgaan, hoe zij de wereld beter kunnen begrijpen en hoe zij zich beter staande kunnen houden. En natuurlijk ook hoe de mensen in hun omgeving beter met hen kunnen leren omgaan. Het bijzondere aan Autlook is voor mij dat er steun gegeven wordt aan mensen met autisme zo lang als dat nodig is, voor kortere of langere tijd. Maar vooral omdat er altijd  gezocht wordt naar mogelijkheden  om de sterke kanten van mensen met autisme goed tot hun recht te laten komen.
 

Reinier de Bruin

Werkzaam bij Autlook als 0-urenkracht sinds 2012. Per januari 2017 als vaste medewerker. Ruime ervaring in het thuis begeleiden van mensen met autisme.
Ik bied praktische ondersteuning in het dagelijks leven, zoals koken, opruimen, vrijetijdsbesteding. Ook ben ik beschikbaar als huiswerkbegeleider/planbegeleider.
Ervaring en inzichten niet uitsluitend beroepsmatig, maar ook als ervaringsdeskundige.

 

 


Albert Bomhof

Sinds 1 oktober 2017 ben ik in dienst bij Autlook. Vanaf 1990 werkzaam in de zorgsector: 27 jaar bij De Passerel in Apeldoorn. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Daar heb ik in het verleden al eerder zowel met Jan als met Laura samengewerkt. Eerst als activiteitenbegeleider en later als activiteiten-coördinator en vanaf 2006 als kwaliteitsfunctionaris. In die functie heb ik mij vooral bezig gehouden met de continue verbetering van de organisatie, zoals cliënt- en klanttevredenheid, interne- en externe audits, certificering, etc.
Door mijn brede interesse vind ik het prettig om ingezet te worden op allerlei gebieden. Binnen Autlook ben ik naast het begeleiden  van cliënten hoofdzakelijk bezig met de processen en kwaliteit van het bedrijf.
 

Janine Huijsman

Mijn naam is Janine Huijsman, in mei 2018 ben ik begonnen bij Autlook. Hiervoor werkte ik bij een zorgorganisatie voor kinderen en volwassenen met een beperking. Hier heb ik verschillende functies gehad. De laatste jaren was ik persoonlijk begeleider in combinatie met teamcoördinator. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar ik merkte  dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Zowel in mijn werk- als in mijn privésituatie kwam ik in aanraking met autisme, mede hierdoor ben ik ook in contact gekomen met Autlook. Tijdens de samenwerking met Autlook sprak mij de kijk op begeleiden aan en merkte ik raakvlakken met mijn eigen uitgangspunten als begeleider. 
Als levensloopcoach vind ik het belangrjik dat de cliënt centraal staat en dat er gezocht wordt naar de beste begeleidingsmogelijkheden van de cliënt. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om altijd te kijken en samen met de cliënt te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Kijken naar wat wel kan!
 

Hidde Bouwmeester

Mijn naam is Hidde Bouwmeester n ik ben 3e jaars student HBO V. Binnen Autlook ben ik verantwoordelijk voor de facilitaire diensten. Daarnaast verricht ik in de begeleiding kortdurende hand- en spandiensten. Omdat ik veel taken zelf en in eigen tijd kan plannen, is dit goed te combineren met mijn studie.