Medewerkers

 

Laura Kleijn

Oprichter (april 2008) en mede-eigenaar van Autlook. Specifiek geschoold in autisme. Zowel in werk als familie heb ik jarenlange ervaring met autisme (ASS). Sinds 1990 ben ik werkzaam voor, met en t.b.v. mensen met autisme. Naast uitvoerende dienstverlening ben ik bij Autlook eindverantwoordelijk voor de autismespecifieke inhoud, de kwaliteit en de borging daarvan in de dienstverlening.

Waarom Autlook? Autisme betekent voor veel mensen elke dag opnieuw hard werken om de dag te overleven. Van dit besef is eenieder bij ons doordrongen. Autisme is geen feestje en bestaat niet alleen uit het hebben van talenten. Autisme is een serieuze handicap, maar wel een handicap met mogelijkheden! Bij Autlook vinden we dat iedere cliënt maatwerk en deskundige transparante begeleiding verdient.


Jan Bouwmeester

Me­de-ei­ge­naar van Autlook. Sinds september 2010 ben ik werkzaam bij Autlook. Ruim 25 jaar ervaring bij zorgorganisaties in ondersteuning van mensen met, maar ook zonder autisme. Eerst als begeleider in een kortverblijftehuis (crisisopvang). Vervolgens werkzaam geweest buiten de zorg, op een kwekerij en een uitgeverij van dagbladen. Daarna 21 jaar werkzaam als activiteitenbegeleider, jobcoach, staffunctionaris en leidinggevende bij de Passerel, een organisatie voor werk, dagbesteding en wonen.

Binnen Autlook ben ik naast de uit­voe­ren­de dienst­ver­le­ning eindver­ant­woor­de­lijk voor de gehele be­drijfs­voe­ring, de kwaliteit en de borging daarvan in de dienstverlening.

 


Annemiek Bouwmeester

Geen familie van Jan overigens. In juni 2011 ben ik bij Autlook begonnen. Daarvoor heb ik jaren bij een organisatie gewerkt die dienstverlening biedt aan mensen met een beperking, waaronder autisme, vanuit het perspectief van trajectbegeleider. Bij deze organisatie heb ik samengewerkt met Jan als collega, en in het verleden ook met Laura.

Door mijn interesse in autisme heb ik verdieping gezocht in opleidingen (Master Autisme) en cursussen met een speciale focus op autisme. Vanuit een optimistische en positieve kijk werk ik graag samen mét de cliënt. Ontdekken waar de kracht van de persoon ligt met een specifieke hulpvraag, waar en welke mogelijkheden er zijn en hoe deze te benutten, zie ik als een gezamenlijke uitdaging.

 

Annita Dijkstra

Sinds juni 2012 werkzaam bij Autlook. Oorspronkelijk was ik werkzaam in het onderwijs als geschiedenisdocent. Omdat ik veel met kinderen met leer- en gedragsproblemen heb gewerkt, is het niet bij geschiedenis gebleven en heb ik zo door de jaren heen verschillende vakken gegeven. Na bijna 13 jaar voortgezet onderwijs in Nederland, ben ik gaan werken als onderwijskundige in Albanië. Daar was na de omwenteling en de eerste jaren erna, behoefte aan opbouw op de gebieden didactiek en pedagogiek binnen het onderwijs.

Weer terug in Nederland heb ik ervoor gekozen om me meer te specialiseren richting autisme. Belangrijk voor mij in werk is dat mensen tot hun recht komen; worden zoals ze bedoeld zijn. Met of zonder handicap. Daar wil ik me binnen Autlook voor inzetten.

 

Sietske Golsteijn

Werkzaam vanaf augustus 2014 bij Autlook. Daarvoor was ik jarenlang ambulant begeleider / coördinerend begeleider t.b.v. kinderen en gezinnen binnen een grote zorginstelling. Verder heb ik als sociotherapeut op een klinische behandelgroep in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt waarbij de focus lag op intensieve samenwerking met het sociale netwerk.

De overstap naar Autlook is een stap waar ik nog steeds erg enthousiast over ben. Als levensloopcoach doe ik alle voorkomende begeleidingswerkzaamheden.

 

Alies Veldsema

Werkzaam bij Autlook sinds december 2014.

Zowel privé als in het werk kwam ik steeds weer in aanraking met mensen met autisme. Daardoor kreeg ik interesse in autisme en ben ik autismespecifieke scholing gaan volgen. In 2008 heb ik de overstap gemaakt van zorg naar het begeleiden van mensen met autisme. Eerst als woonbegeleider, later als loopbaanbegeleider en jobcoach. Bij Autlook kan ik beide aspecten van ondersteuning combineren. 

In mijn werk vind ik het belangrijk mensen verder te helpen door me juist te richten op wat wèl kan. Dit gaat samen met het bieden van veiligheid en vertrouwen. Ieder mens is uniek. Door maatwerk komt dat tot zijn recht.
 

 

Annika Haverkort

Ik ben sinds 2011 in beeld bij Autlook, toen Laura Kleijn mij spotte in het nabijgelegen café waar ik toen werkte. 'Of het me leuk leek om bij Autlook te komen werken'?', is wat zij toen vroeg. Ik ben eerst begonnen als freelancer en begeleidde cliënten onder andere bij het huishouden en plannen. In 2015 ben ik bij Autlook als vaste medewerker aan de slag gegaan, als de 'rechterhand' van Jan Bouwmeester en deels als begeleider. 

Door de jaren heen heb ik veel geleerd over autisme, door middel van scholing en cursussen, maar ook door mensen te begeleiden en van hen te leren. Wat ik belangrijk vind, is dat iemand in zijn waarde wordt gelaten. Samen kijken we wat er mogelijk is, en wat niet. 

 


Esther Dijkslag

Werkzaam bij Autlook sinds augustus 2015. Daarvoor heb ik ruim 12 jaar gewerkt in de algemene hulpverlening en psychiatrie. Eerst in een woonvoorziening en later in de ambulante dienstverlening.

Binnen de psychiatrie kwam ik regelmatig mensen met autisme tegen. Hier heb ik geleerd dat deze doelgroep specifieke en maatgerichte zorg nodig heeft. Met behulp van scholing heb ik mij op het gebied van autisme gespecialiseerd. Binnen mijn werk staat de individuele cliënt centraal. Speerpunten die ik hoog in het vaandel heb staan, zijn: mensen in hun eigenheid versterken en altijd uitgaan van hun mogelijkheden.


 


Jan Dijkstra

Sinds oktober 2015 werkzaam bij Autlook. Ik heb gewerkt als hulpverlener voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, als sociotherapeut met zwaar getraumatiseerde kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als autismehulpverlener met verstandelijk gehandicapten. Verder heb ik als ambulant begeleider van jongeren en volwassenen met een vorm van autisme en/of een dubbeldiagnose gewerkt.

In mijn werk heb ik geleerd om zelfstandig en systeemgericht te werken, een aanspreekpunt te zijn voor de vele betrokkenen rond een cliënt.
 

Annemieke van der Brug

Werkzaam bij Autlook sinds januari 2017. Voor Autlook heb ik tien jaar lang als jobcoach gewerkt voor mensen met autisme. Daarvoor was ik coördinator op een activiteitencentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel.

In mijn privéleven heb ik dagelijks te maken met autisme. Hierdoor heb ik geleerd hoe belangrijk het puzzelen is en het zoeken naar duidelijkheid. Door het volgen van een coachings-opleiding en diverse scholing op het gebied van autisme, heb ik mij verder kunnen verdiepen in autisme en hoe ik mensen met autisme wil benaderen. Ik ben iemand die praktisch werkt en op zoek gaat naar de onderliggende redenen.

 Ronne van den Brenk

Mijn naam is Ronne van den Brenk en ik werk sinds januari 2017 voor Autlook. Ik heb in meerdere settingen (VG-sector, GGZ- jeugd en GGZ-volwassenen, in Nederland en in Duitsland) gewerkt. 

Het is en blijft een uitdaging om samen met mensen met autisme te bedenken hoe ze beter met de wereld kunnen leren omgaan. Hoe zij de wereld beter kunnen begrijpen, hoe zij zich beter staande kunnen houden en natuurlijk ook hoe de mensen in hun omgeving beter met hen kunnen leren omgaan. Het bijzondere aan Autlook is voor mij dat er steun gegeven wordt aan mensen met autisme zo lang als dat nodig is, voor kortere of langere tijd. Maar vooral omdat er altijd gezocht wordt naar mogelijkheden om de sterke kanten van mensen met autisme goed tot hun recht te laten komen.

 

Reinier de Bruin

Werkzaam bij Autlook als 0-urenkracht sinds 2012. Per januari 2017 als vaste medewerker. Ruime ervaring in het thuis begeleiden van mensen met autisme.

Ik bied praktische ondersteuning in het dagelijks leven, zoals koken, opruimen, vrijetijdsbesteding. Ook ben ik beschikbaar als huiswerkbegeleider/planbegeleider.

Ervaring en inzichten niet uitsluitend beroepsmatig, maar ook als ervaringsdeskundige.

 

 Albert Bomhof

Werkzaam bij Autlook sinds oktober 2017. Vanaf 1990 werkzaam in de zorgsector: 27 jaar bij De Passerel in Apeldoorn. Dit is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Daar heb ik in het verleden al eerder zowel met Jan als met Laura samengewerkt. Eerst als activiteitenbegeleider en later als activiteiten-coördinator en vanaf 2006 als kwaliteitsfunctionaris. In die functie heb ik mij vooral beziggehouden met de continue verbetering van de organisatie, zoals cliënt- en klanttevredenheid, interne- en externe audits, certificering, etc.

Door mijn brede interesse vind ik het prettig om ingezet te worden op allerlei gebieden. Binnen Autlook ben ik naast het begeleiden van cliënten hoofdzakelijk bezig met de processen en kwaliteit ofwel bedrijfsvoering van het bedrijf.

 

Janine Huijsman

Sinds mei 2018 werkzaam bij Autlook. Hiervoor werkte ik bij een zorgorganisatie voor kinderen en volwassenen met een beperking. Hier heb ik verschillende functies gehad. De laatste jaren was ik persoonlijk begeleider / teamcoördinator. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan, maar ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Zowel in mijn werk- als in mijn privésituatie kom ik in aanraking met autisme. Tijdens een eerdere samenwerking met Autlook sprak hun kijk op de wijze van begeleiden van mensen met autisme mij aan. 

Als levensloopcoach vind ik het belangrijk dat de cliënt centraal staat en dat er gezocht wordt naar de beste begeleidingsmogelijkheden van de cliënt. In mijn begeleiding vind ik het belangrijk om altijd samen met de client zijn of haar mogelijkheden te onderzoeken. Kijken naar wat wel kan!
 


Hidde Bouwmeester

Werkzaam bij Autlook sinds 2015.

In november 2019 HBO V afgestudeerd. Binnen Autlook ben ik verantwoordelijk voor de facilitaire diensten. Daarnaast verricht ik kortdurende begeleidingstaken, plus hand- en spandiensten.

Omdat ik veel taken zelf en in eigen tijd kan plannen, is dit goed te combineren met mijn deeltijdbaan bij Tactus.
 Suzan Radstake
 

Werkzaam bij Autlook vanaf december 2019. Binnen Autlook ben ik werkzaam als levensloopcoach. Hiervoor heb ik bijna 11 jaar gewerkt als zorgcoördinator bij een woonvorm voor mensen met autisme. Door het werken bij deze woonvorm is mijn interesse in autisme gewekt en ben ik mij er steeds meer in gaan verdiepen. Door middel van scholing en ervaring heb ik in tussentijd veel kennis opgedaan over autisme.

In mijn werk vind ik het belangrijk om een ieder te respecteren zoals hij of zij is. Om te kijken naar de kwaliteiten van iemand en naar wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Frederiek te Biesebeek


Vanaf 1 november 2020 werk ik bij Autlook. Daarvoor heb ik, ruim 40 jaren werk(ervaring) opgedaan op diverse werkterreinen; Bijzonder Opbouw Werk in de wijken Kamper poort/ Indische buurt, Vrouwenopvang, Vluchtelingenwerk (AMA’s) en de laatste 18 jaren ambulante (woon) begeleiding/ psychiatrie.

Ik was al bekend met Autlook doordat ik hier trainingen gevolgd heb. Daarnaast in samenwerking met Autlook cliënten begeleidde vanuit de ambulante begeleiding.

Van generalistisch werk naar specialistisch maatwerk, levensloopbegeleiding. Belangrijk in mijn werk met cliënten vind ik het plezier in het samen werken op basis van wederzijds respect, kijken naar ieders eigenheid- uitgaan van de mogelijkheden.

 

Petra Kubackova


Werkzaam bij Autlook sinds november 2020.

Ik ben afgestudeerd in Tsjechië als lerares biologie en lichamelijke opvoeding. In 1992 ben ik verhuisd naar Nederland. Een aantal jaren was ik werkzaam als sportcoach / begeleider, zowel van kinderen als volwassenen. In mijn privéleven en tijdens werk kwam ik steeds weer in aanraking met mensen met ASS. Ik realiseerde mij dat ik voor deze mensen meer zou willen betekenen. In 2012 heb ik de keuze gemaakt om mij te gaan richten op het begeleiden van deze mensen. In september 2012 begon ik te werken als assistent-woonbegeleider bij een woonvorm voor mensen met autisme. Daarna als woonbegeleider, ambulant begeleider en de laatste 5 jaar als zorgcoördinator. Door middel van scholing, ervaring en samenwerking met andere deskundigen heb ik veel kennis over autisme opgedaan.

Door de jaren heen heb ik geleerd hoe belangrijk is het dat mensen met autisme zich gehoord, begrepen, veilig en serieus genomen voelen. Samen met de cliënt ben ik er altijd naar op zoek hoe ze beste met hun autisme kunnen omgaan en hoe ze hun sterke kanten in de maatschappij kunnen inzetten.