Klachtenregeling


Bij Autlook sta je als cliënt centraal. Wij doen bij Autlook onze uiterste best om jou kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning te bieden. Toch kan het voorkomen dat er eens iets misgaan of kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag van je zodat we kunnen proberen jouw klacht of probleem op te lossen. Hier kan je lezen wat je kan doen als je suggesties of klachten hebt.
 

Wat kan je doen bij een klacht?

Als je een klacht hebt dan kan je deze mondeling of schriftelijk uiten. Dit kan in een gesprek, telefonisch, per post of per mail.

Het is belangrijk om de klacht te bespreken met je begeleider zodat direct de oorzaak van je klacht besproken kan worden. Het is de intentie om de klacht direct af te handelen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor je samen tot een oplossing van het probleem kan komen. Meestal lukt dit ook! Je kan je klacht ook voorleggen aan de direct leidinggevende of aan een andere medewerker van Autlook.

Je kan je klacht ook schriftelijk indienen. Dit doe je door de klacht in een mail sturen naar post@autlook.nl.

Je kan dit ook per brief doen. Stuur de klacht dan naar: • Autlook, Postbus 1512, 8001BM te Zwolle o.v.v. klachtenregeling.

Je krijgt dan binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging en uitleg over het vervolg van de afhandeling van de klacht. Binnen 2 werkweken moet de klacht afgehandeld worden.
 

Wat kan je doen als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht?

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht dan kan je de klacht voorleggen aan de onafhankelijke en onpartijdige geschillencommissie van het Klachtenportaal Zorg. Stuur in dat geval de klacht naar:

  • Klachtenportaal Zorg, p.a. Westerstraat 117, 1601 AD te Enkhuizen o.v.v. “Klachtenregeling PGVZ – Autlook”
  • Per mail: info@klachtenportaalzorg.nl, o.v.v. “Klachtenregeling PGVZ – Autlook”
  • Per klachtenformulier: www.klachtenportaalzorg.nl, o.v.v. “Klachtenregeling PGVZ – Autlook”
     

Klachtenreglement

Je kan meer informatie vinden in het klachtenreglement van Autlook.