Jan Dijkstra

Coach

Sinds oktober 2015 werkzaam bij Autlook. Ik heb gewerkt als hulpverlener voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, als sociotherapeut met zwaar getraumatiseerde kinderen in de kinder- en jeugdpsychiatrie, als autismehulpverlener met verstandelijk gehandicapten. Verder heb ik als ambulant begeleider van jongeren en volwassenen met een vorm van autisme en/of een dubbeldiagnose gewerkt.

In mijn werk heb ik geleerd om zelfstandig en systeemgericht te werken, een aanspreekpunt te zijn voor de vele betrokkenen rond een cliënt.