Algemeen

Wat doet Autlook?

Autlook biedt dienstverlening op het gebied van wonen, werken, studie en vrije tijd aan:

  • Mensen met autisme
  • Professionals
  • Ouders / direct betrokkenen

De ambulante begeleiding aan mensen met autisme kent diverse vormen en wordt altijd individueel en op maat vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan levensloopbegeleiding; begeleiding bij studie rondom plannen en organiseren; in werk bij het vinden en behouden van een betaalde baan; in de woonsituatie bij het organiseren en ordenen van een (zelfstandig) huishouden. De begeleiding is altijd gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, bewustwording, het stimuleren zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Enkele voorbeelden zijn te vinden onder Begeleiding

Autlook verzorgt trainingen aan professionals die met mensen met autisme werken. Bijvoorbeeld jobcoaches, woon- of werkbegeleiders, leerkrachten, maar ook aan beroepsgroepen zoals tandartsen, orthodontisten etcetera. Intervisie en coaching aan teams of individuele werkers. Autlook wordt ingeschakeld voor advies bij vraagstukken uit de praktijk.

In de begeleiding aan jongeren en volwassenen worden ouders of anderen uit de directe omgeving vaak betrokken. Dit leidt tot inzicht en begrip en biedt handvatten voor de omgang.
 

Wat doet Autlook niet?

  • Autlook biedt geen behandeling.
  • Autlook is geen 24-uursvoorziening (niet 24 uur bereikbaar).
  • Autlook biedt geen crisisdienst.
  • Autlook heeft geen standaard groepsaanbod. Wel wordt op basis van maatwerk invulling gegeven aan individuele doelen door middel van groepsactiviteiten.
    Aanmelden voor een groepsactiviteit van buitenaf is niet mogelijk.