Begrippen & afkortingen

Autisme

ASS: Autisme Spectrum Stoornis
AD: Autistic Disorder, Klassiek Autisme
ASD: Autisme Spectrum Disorder
DSM IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV
DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5
PDD-NOS: Pervasive Development Disorder - Not Otherwise Specified
POS-NAO: Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anderszins Omschreven

HFA: High Functioning Autism, Hoog Functionerend Autisme
McDD: Multiple complex Developmental Disorder

Financiën

Wajong: Wet arbeidsongeschiktheid jong gehandicapten
PGB: Persoons Gebonden Budget
WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Doelgroepregister: een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak

Organisaties

AIC: Autisme Informatie Centrum
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (Instantie voor uitkeringen en reïntegratie)
NVA: Nederlandse Vereniging voor Autisme
REC: Regionale Expertise Centra