De Krachtcentrale | Autismewat?! Hoe kunnen we elkaar beter begrijpen?

Los van labels

Als je het woord autisme hoort, waar denk je dan aan? Meestal noemen mensen de film RAINMAN of vertellen ze dat een buurjongetje ook ‘de diagnose’ heeft gekregen. Mensen met autisme krijgen dus snel een label; je bent een genie of een slachtoffer. Wij denken dat de talenten en behoeften die met autisme gepaard gaan door zo’n versimpelde kijk uit beeld verdwijnen. We stellen de vraag: hoe kunnen we elkaar ècht beter begrijpen? Mensen zijn complex en daardoor interessant. Als je je eventjes verdiept in een ander kom je altijd op ideeën die je zelf nooit zou hebben bedacht. Doordat er bij mensen met autisme sprake is van een andere vorm van informatieverwerking, biedt zo iemand jou een nieuw perspectief. Daar kun je veel van leren. De Krachtcentrale start dan ook vanuit het idee dat als we in contact kunnen staan zonder vooroordelen en vanuit verwondering, iedereen mee kan doen.

Ervaringsdeskundigen

De wens om specifiek op dit vlak actief te zijn komt voort uit hun persoonlijke ervaringen met autisme. René hoorde bijna vier jaar geleden dat de verwarring waar hij al zo lang mee rondliep, zijn oorzaak vindt in autisme. “Er viel veel op z’n plek door de diagnose, maar het heeft tijd gekost om te kunnen begrijpen hoeveel impact het constante zoeken naar betekenis op me heeft gehad.” Het gebeurt ons allemaal weleens in een appje of gesprek, dat de communicatie plotseling misloopt. Vaak kun je bij navraag snel achterhalen waar jij de boodschap anders had begrepen dan dat de zender die misschien bedoeld had. Maar wat als de meeste uitwisseling van informatie met anderen voor jou een compleet raadsel is? “Het werkt voor mij zo,” zegt René, “dat ik in contact met anderen constant moet raden naar de betekenis van wat er gezegd wordt. Dat is hardstikke vermoeiend.” René vertelt verder dat hij wat mensen tegen hem zeggen ook heel letterlijk neemt en maakt zijn punt concreet met een voorbeeld uit een eerdere werksituatie. “Een collega zei eens tegen me, ‘René, ik kom er nu aan.’ Vervolgens liep hij weg om eerst nog even een bekertje koffie te halen. Zo’n rekbare definitie van ‘nu’ is erg verwarrend voor mij. Met die collega heb ik toen in een gesprekje gekeken hoe we elkaar beter kunnen begrijpen. Door samen afspraken te maken om concreter te communiceren, verliep het contact daarna veel soepeler. Maar ik heb eerst moeten leren dat het oké was om te vragen wat zo’n collega nou eigenlijk bedoelde.”

Vooruitblik

Samen hebben wij de afgelopen jaren geïnvesteerd om elkaar beter te begrijpen, vanaf nu geven we bij De Krachtcentrale in voorstellingen en trainingen deze kennis aan anderen door. In 2019 geven we een voorstelling waarin we aan de hand van humor, filmpjes, muziek en persoonlijke voorbeelden bezoekers laten ervaren hoe het is om met autisme door de wereld te wandelen.

-Sandra Lange-