Autisme in het kort

Informatie

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en blijft gedurende het hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door opvoeding. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Er is moeite om de details die men waarneemt te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding.

Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, beperking die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. Autisme brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Één procent van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van autisme. De kans is dus groot dat iemand in uw directe omgeving autisme heeft: in uw familie, in uw vrienden- en kennissenkring, op school of op het werk.

DSM-5

Onder veel media-aandacht is op 17 mei 2013 in Amerika het nieuwe handboek voor psychiatrie de DSM-5 gelanceerd. In deze nieuwe versie is er veel veranderd voor de diagnose autisme. De classificatiecriteria en diagnostische kenmerken zijn flink aangepast in de nieuwe DSM-5. PPD-NOS, Kern (klassiek) autisme en Asperger behoren tot hetzelfde overkoepelende autisme spectrum ofwel de Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Voor al deze mensen wordt dus nog maar één diagnose gesteld, namelijk autisme. Een uitgebreidere beschrijvende diagnose brengt de ernst mate in kaart.

Een belangrijke wijziging is verder dat de huidige drie criteria voor autisme worden vervangen door twee criteria:
1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie
2) repetitief gedrag en specifieke interesses

Zie ook de powerpoint over de DSM-5 gemaakt door Harmke Nygard van Dimence.

Vanaf 1 januari 2017 mag de DSM-IV volgens opdracht van de Tweede Kamer niet meer worden gebruikt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de NVA.