ASS globaal gezien en gehoord

Inhoud van de cursus

Globaal gezien en gehoord is een basismodule over autisme en het autismespectrum.

Aan bod komen:

 • De DSM 5, diagnostiek, de autisme spectrum stoornissen (ASS) en hun betekenis.
 • PDD-NOS/Asperger/autisme, ofwel een stukje historie
 • Autisme en het anders werkende brein. Het autistisch denken. De beleving/betekenis van de zintuigen.
 • Zicht krijgen op het feit dat veel gedrag geen onwil is, maar onmacht en inherent aan autisme.
 • De oude en huidige theorieën m.b.t. autismespectrumstoornissen vertaald naar de praktijk: prikkelverwerking en zintuigbeleving / Theory of Mind (TOM) / executief functioneren (EF) / centrale coherentie (CC) & contextblindheid / context verhelderen / anders werkend brein, etc.
 • Leren kijken met een andere bril. Van het herkennen van autisme (zien) naar het erkennen van autisme (handelen). Autisme heeft iemand een leven lang. Iemand met autisme mag rekenen op goede begeleiding.

Kernpunten

 • Leren kijken met een andere blik.
 • Kennen en begrijpen van autismebegrippen.
 • Autismeproblemen herkennen en erkennen.
 • Voorkomen van overvraging / ondervraging.
 • Leren toepassen van de kennis van autisme.
 • Dit door o.a. gebruik te leren maken van de zintuigen (horen, zien, voelen en ruiken)