ASS globaal gezien en gehoord

Inhoud van de cursus

Globaal gezien en gehoord is een basismodule over autisme (autisme spectrum stoornissen).

Aan bod komen

 • De DSM 5, diagnostiek, de autisme spectrum stoornissen (ASS) en hun betekenis.
 • PDD-NOS/Asperger/autisme etc. De overeenkomsten en verschillen.
 • Autisme als informatieverwerkingsstoornis. Het autistisch denken. De beleving/betekenis van de zintuigen.
 • Zicht krijgen op het feit dat veel gedrag geen onwil is, maar onmacht en inherent aan autisme.
 • De theorieën m.b.t. autisme spectrum stoornissen vertaald naar de praktijk: prikkelverwerking en zintuigbeleving / Theory of Mind (TOM) / executief functioneren (EF) / centrale coherentie (CC) & contextblindheid / context verhelderen etc.
 • Leren kijken met een andere bril. Van het herkennen van autisme (zien) naar het erkennen van autisme (handelen). Autisme heeft iemand een leven lang. Iemand met autisme mag rekenen op goede begeleiding.

Kernpunten

 • Leren kijken met een andere blik.
 • Kennen en begrijpen van autismebegrippen.
 • Autismeproblemen herkennen en erkennen.
 • Voorkomen van overvraging / ondervraging.
 • Leren toepassen van de kennis van autisme.
 • Dit door o.a. gebruik te leren maken van de zintuigen (horen, zien, voelen en ruiken)