ASS & Benaderwijze

Inhoud van de cursus

De Benaderwijze is een instrument dat door Autlook is ontwikkeld en inmiddels met succes door diverse zorginstellingen en organisaties wordt gebruikt. Een document dat wordt gemaakt met behulp en toestemming van de persoon met ASS. De Benaderwijze is een beschrijving van de autismekenmerken van de betrokkene. Iedereen wil op een goede/juiste manier bejegend worden. Voor mensen met ASS is dit essentieel. Begrip is begrijpen. De Benaderwijze is een document waarin 19 items beschreven staan. Bijvoorbeeld: persoonsbeeld / kwaliteit van werken / zintuigbeleving / zelfstandigheid / leerbaarheid / samenwerken etc. Bij alle onderwerpen staat duidelijk beschreven:

  • De sterke kanten/kwaliteiten.
  • De ASS-specifieke aandachtspunten.
  • De randvoorwaarden die iemand nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
  • De acties en verantwoordelijkheid die men zelf kan/moet nemen in het leven.

Hoe komt de Benaderwijze tot stand? Aan de hand van een vragenlijst. Ingevuld door de betrokkene zelf en eventueel samen met mensen die de betrokkene goed kennen. De meest relevante informatie wordt op deze wijze vergaard. Deze informatie wordt verwerkt (samengesteld/geïnterpreteerd) in de Benaderwijze samen met de betrokkene. Met een document als de Benaderwijze kan heel planmatig aan doelen en wensen worden gewerkt. De Benaderwijze geeft ook begeleidingskapstokken voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Het tot stand komen van de Benaderwijze is een pluspunt op zich. Voor de betrokkene zelf levert het inzicht en bewustwording op. De begeleider/ondersteuner verdiept zich in de persoon met autisme en bouwt een relatie op.

Kernpunten

  • Leren vergaren van relevante informatie.
  • Verwerken van deze informatie.
  • Gebundelde relevante informatie op een methodische wijze samen met de cliënt omzetten / vertalen in een Benaderwijze.
  • Vraagstukken uit de praktijk beantwoorden met behulp van de begeleidingskapstokken van de Benaderwijze.