Advisering

AdviseringAutlook geeft advies bij ASS-vraagstukken, biedt hulp bij inventarisatie en het in kaart brengen van problemen. Autlook adviseert en werkt oplossingsgericht door gebruik te maken van de al aanwezige kennis en omgevingsaspecten.

In de praktijk betekent dit dat Autlook wordt geconsulteerd m.b.t. begeleidingsvragen en vraagstukken rondom autisme door professionals, begeleiders en/of cliënten van andere organisaties.
Autlook verwerkt in haar advies concrete handvatten die aansluiten bij de bestaande situatie/praktijk.

 

Als er behoefte is aan advies en wilt u weten wat Autlook voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.